Licenčné modely

Ponúkame tri modely licencovania a prevádzky systému trícia - od osvedčeného vlastníctva licencie a jej prevádzky na vašom serveri až po moderné prenájom služby, kedy sa o nič nestaráte. Voľbu nechávame iba na vás.

 • Online webová služba (prenájom licencie, tzv. SaaS)
 • Nákup licencie a jej prevádzka na vašom serveri
 • Nákup licencie a jej prevádzka na našom serveri (server hosting)
Pre ľahšiu orientáciu uvádzame tabuľku rozdielov medzi jednotlivými variantmi.
 
Varianta Webová služba
(prenájom, SaaS)
Server hosting
(vaše licencia, náš server)
Nákup licencie
(vlastný server)
Platba Pravidelná platba
(mesačná / štvrťročná)
Jednorazová za licenciu
+ mesačne za server hosting
Jednorazová platba
(při obstaraní licencie)
Prevádzka systému
V profesionálnom
dáta centre
V profesionálnom
dáta centre
Na vašom serveri
Majetková práva Prenájom licencie Vlastníctvo licencie Vlastníctvo licencie
Správa servera Súčasťou služby Súčasťou hostingu Nie je súčasťou
Vlastníctvo dát Knižnica je výhradným
vlastníkom dát
Knižnica je výhradným
vlastníkom dát
Knižnica je výhradným
vlastníkom dát
Odporúčania
Vhodné pre všetkých, ktorí
chcú využiť zrejmých výhod
prevádzky systému ako služby,
a ktorí financujú systém
najmä z vlastných zdrojov.
Vhodné pre dotácie.
Ste vlastníkom licencie
a napriek tomu využívate
výhod prevádzky systému
ako služby.
Vhodné pre situácie,
kedy potrebujete mať
dáta zo zákonných
dôvodov na vlastných
serveroch.

Webová služba (SaaS)

Modernou, najjednoduchšou a nami odporúčanou variantou je prevádzkovať systém Tritius na našich serveroch ako online webovú službu (tzv. SaaS).

Tento variant je vlastne prenájmom služby knižničného systému, kedy prevádzka systému prebieha vzdialene z profesionálneho dátového centra.

Licenciu k systému si iba prenajímate, preto je cena výrazne nižšia a je rovnomerne rozprestretá v čase - nie je potrebné investovať veľkú čiastku naraz. Avšak toto riešenie nie je vhodné pre dotácie, ktoré vyžadujú obstaranie majetku do vlastníctva.

Toto riešenie je zvlášť vhodné pre všetkých, ktorí chcú využiť výhody prevádzky systému ako služby, a ktorí financujú predovšetkým z vlastných zdrojov.

Môžete si vybrať, či chcete vaše dáta zdieľať s ostatnými.

 • Pre zákazníkov, ktorí chcú využiť výhody zapojenia do spoločného systému (spoločný katalóg, zdieľanie čitateľov) ponúkame túto možnosť za výhodnú cenu.
 • Ak si prajete úplne samostatný systém, je pre vás vhodná voľba "sólo server".

Vždy zostávate jedinými vlastníkmi vašich dát a máte plný prístup k zálohám - viac tu.

Môžete sa sústrediť na hlavné činnosti knižnice, pretože my sa postaráme o všetko potrebné ohľadom prevádzky systému:

Postaráme sa o:

 • zaškolenie, nastavenie a spustenie aplikácie,
 • dostupnosť katalógu na rýchlej internetovej linke,
 • priebežná podpora a záručný servis,
 • správa servera a zabezpečenia,
 • automatická a okamžitá dostupnosť aktualizácií,
 • zálohovanie dát.

Server hosting

V tomto prípade ste vlastníkom licencie, ale Tritius prevádzkujete na našom serveri, o ktorý sa vám staráme.

Túto variantu odporúčame v prípade, že nutne potrebujete byť vlastníkom licencie - vhodné pre dotačné programy.

Ste vlastníkom licencie a napriek tomu využívate výhody prevádzky systému ako služby. Za licenciu zaplatíte jednorazovo (hlavná časť ceny systému) a potom platíte pravidelný výrazne zvýhodnený poplatok za prevádzku systému na našom serveri.

Nákup licencie

Tento variant zodpovedá bežnému nákupu licencie a následne prevádzky na vlastnom serveri vnútri vašej organizácie (alebo kdekoľvek podľa vášho želania).
 
O server a jeho správu sa staráte sami, prípadne po dohode o vzdialenom prístupe spoločne s nami.
 
Toto riešenie je vhodné pre situácie, kedy potrebujete mať dáta zo zákonných alebo iných závažných dôvodov na vlastných serveroch.

Vlastníctvo dát a zálohy

Výhradnými vlastníkmi dát ste vždy vy.

V súvislosti s ponukou nových možností licencií systému sa stále častejšie objavuje otázka vlastníctva dát. Situácia je pritom veľmi jednoduchá a stále rovnaká pre všetky ponúkané varianty prevádzky systému - vlastníkom dát ste vy.

V prípade prevádzky systému na našich serveroch je vaše vlastníctvo dát zaručené celkom jednoznačne, zmluvou. Ďalej máte k dispozícii nepretržitý prístup k zálohám vašich dát. Pre tento účel sme vytvorili špeciálne používateľské rozhranie, cez ktoré si môžete zálohy vlastných dát pravidelne kontrolovať, prípadne si ich kedykoľvek stiahnuť k sebe.

Slobodný výber systému

Vzhľadom k tomu, že máte vždy prístup k svojim dátam a ste ich vlastníkmi, nebránime vám v možnom prechode na iný systém.

Napriek tomu pevne veríme, že zostaneme vzájomnými partnermi. Prácou pre knižnice skutočne žijeme - venujeme sa jej väčšinu nášho života. Ručíme za dlhodobú kvalitu systému, poskytujeme profesionálnu používateľskú podporu a predovšetkým, skutočne načúvame vašim potrebám, a vďaka tomu často prichádzame s novými funkciami ako prví.

Parametre poskytovania servisu

Záručný servis predstavuje najmä opravu Základných funkcií systému, ktoré sú uvedené v samostatnom dokumente. Najvyššiu prioritu riešenia majú tzv. Primárne funkcie systému, ktoré sú v zozname zvýraznené.
Mimozáručný servis zahŕňa všetky ostatné požiadavky používateľov okrem záručného servisu. Najčastejšie ide o zmenu nastavenia či požiadavku na nové funkcie a vlastnosti systému.

Priority a garantované lehoty

Všetky uvedené lehoty sú počítané v rámci pracovnej doby našej podpory.
 
Pre udalosti vyššej priority garantujeme kratšiu reakčnú dobu aj dobu na ich vyriešenie. Priorita udalosti je určená nasledujúcou tabuľkou:
 
Priorita Vysvetlenie
A - Blocker
Zásadný problém dostupnosti systému, neumožňuje systém používať vôbec alebo nefungujú základné funkcie systému.
Napr. zmena nastavenia autentifikačných systémov (LDAP) na strane knižnice.
Pozor, môže sa jednať o problém pripojenia k sieti internet. Odporúčame najprv preveriť, potom zadávať problém do Service Desku alebo využiť podporu cez telefón.
B - Critical Závada blokujúce niektoré Primárne funkciu systému z vymenovaných Základných funkcií systému a / alebo spôsobujúce chyby v dátach na viacerých miestach systému alebo chyby, ktoré výrazne ovplyvňujú chod jednotlivých súčastí systému, spôsobujúce chyby v dátach, ktoré nemôžu byť opravené objednávateľom a neexistuje náhradné riešenie (tzv. workaround).
C - Major Závažný problém v jednej zo Základných funkcií systému. Problém možno obísť náhradným riešením alebo funkčnosť je závislá na zariadení od tretieho dodávateľa.
D - Minor Menej závažné požiadavky a drobné chyby, ktoré nemajú vplyv na správnu funkcionalitu systému. Napríklad iba zvyšujú používateľský komfort.
 
Spoločnosť Tritius Solutions a.s. si v rámci správy online zákaznícke aplikácie (Service Desk) vyhradzuje právo na zmenu zaradenia užívateľom zadanej požiadavky.

Garantované parametre záručného servisu

Pre garantované servisné zásahy musí byť udalosť používateľom zadaná do online zákazníckej aplikácie (Service Desku) a označená ako chyba systému.
 
Priorita Typ udalosti (issue) Max. reakčná doba Max. doba vyriešenie
A - Blocker Chyba systému Do 4h Do 8h
B - Critical Chyba systému Do 2 dní Do 5 dní
C - Major Chyba systému Do 7 dní Do 14 dní
D - Minor Chyba systému Do 7 dní Do 30 dní

Garantované parametre mimozáručního servisu

Tento servis je poskytovaný podľa podpísanej servisnej zmluvy na úrovni II. alebo III.
 
Priorita Typ udalosti (issue) Servis II. úroveň Servis III. úroveň
Max. reakčná doba Max. doba vyriešenie Max.reakčná doba Max.doba vyriešenie
A - Blocker Nastavenie Do 8h Do 24h Do 4h Do 8h
B - Critical Nastavenie Do 4 dní Do 10 dní Do 2 dní Do 5 dní
C - Major Nastavenie Do 14 dní Do 30 dní Do 7 dní Do 14 dní
D - Minor Nastavenie Do 30 dní Do 60 dní Do 14 dní Do 30 dní

 

Ak nie je uzavretá servisná zmluva, je poskytovaný v úrovni I. za hodinovú sadzbu podľa platného cenníka s minimálnou časovou jednotkou ½ hodina.

Pokročilá servisná zmluva (SLA)

V prípade potreby ponúkame uzavretie pokročilej servisnej zmluvy s garantovanou úrovňou služieb - dodržiavanie pravidiel vášho IT prostredia, garancie prevádzky systému a reakčných časov hlásených problémov, atď.

Cenník

Pripravujeme verejný interaktívnej cenník.
 
Ak máte záujem o cenovú ponuku, kontaktujte nás mailom na obchod@tritius.sk, prípadne na telefóne (+420) 381 252 448 alebo mobile (+420) 603 509 076.