Webová aplikácia

Webová aplikáciaWebové aplikácie sú dnes medzi používateľmi veľmi obľúbené pre ich výbornú dostupnosť - pre ich používanie potrebujete poznať iba webovú adresu. 

Tritius je moderná webová aplikácia, ktorú je možné prevádzkovať na širokej škále zariadení bez ohľadu na hardvér a operačný systém. Tritius beží na všetkých bežných operačných systémoch (Windows, Mac, Linux) takisto aj na moderných mobilných zariadeniach (Android, Apple iOS) - a to všetko bez nutnosti zložitej inštalácie.


Hlavné výhody webových aplikácií:

 • používateľská dostupnosť - stačí webový prehliadač,
 • žiadne inštalácie a nastavovania pre jednotlivé stanice,
 • veľmi ľahká aktualizácia a správa nastavení (centralizované),
 • dostupnosť pokročilých funkcií prohliadačov (zväčšenie/zmenšenie),
 • širšie možnosti integrácie s ďalšími webovými systémami.

Podporované sú všetky bežné webové prehliadače:

 • Mozilla Firefox,
 • Google Chrome,
 • Internet Explorer,
 • Safari,
 • Opera.

Pre každodennú prácu doporučujeme prehliadač Mozilla Firefox, ktorý poskytuje najširšie využitie pokročilých používateľských funkcií (najmä rozsah klávesových skratiek).

Webový katalóg

Webový katalógWebový katalog (OPAC 2.0) sprístupňuje vaše dáta používateľom a verejnosti.

Katalóg umožňuje vyhľadávať vo vašich zbierkach, triediť, zoradiť, exportovať, zdieľať na sociálnych sieťach atď..

Jednoduché vyhľadávanie je základnou a najdôležitejšou funkciou katalógu pre verejnosť.

Katalóg využíva moderné technológie, ktoré umožňujú veľmi rýchle a pritom kvalitné hľadanie na základe relevancie. Výsledky vyhľadávania sú zoradené podľa významnosti či dôležitosti vzhľadom k pôvodne zadanej otázke.


Kľúčové vlastnosti:
 • jednoduché používateľské vyhľadávanie,
 • požičiavanie elektronických kníh,
 • podpora prihlasovania cez MojeID (alebo iné OpenID,...),
 • výrazná prezentácia noviniek,
 • integrácia s verejnými databázami,
 • správa používateľského konta,
 • podpora tvorby použivateľského obsahu a zdieľanie,
 • moderný a prehľadný design.

Viac informácií nájdete v popise modulu Webový katalog.

Prispôsobivosť

PrispôsobivosťNový informačný systém Tritius je navrhnutý ako všeobecný informačný systém, ktorý umožňuje evidovať a prehľadávať akúkoľvek zbierku informácií.

Vďaka takmer neobmedzenej variabilite dátovej štruktúry záznamov je možné evidovať dokumenty všetkých možných zameraní. Okrem obvyklých dokumentov z knižnice (knihy, periodiká, hudobné nosiče), takisto aj mapové podklady, technické výkresy, stavebné plány, zmluvy a ďalšie. Všetko je už teraz možné definovať na úrovni nastavení systému.

Počítame s východiskovou implementáciou ďalších dokumentov rôzneho zamerania podľa potrieb evidencie ďalších dokumentov. 


Je možné využiť knihovnícke štandardy, prípadne si nastaviť iné pre vlastné potreby.

Dalšie informácie nájdete v texte, ktorý je venovaný podpore štandardov.

Používateľské rozhranie

Používateľské rozhranieUvedomujeme si, aké dôležité je kvalitné a používateľsky prívetivé používateľské rozhranie.

Využili sme naše skúsenosti z predchádzajúcich systémov, ale zároveň pre nás bolo výzvou navrhnúť moderné používateľské rozhranie, nezaťažené predchádzajúcimi systémami. Kládli sme pri tom dôraz na intuitívnosť celého návrhu rozhrania, ale aj na optimalizáciu ovládacích prvkov, ktorá vychádza z reálneho používania.

Vďaka použitiu najmodernejších technológií pre súčasné prehliadače je webové používateľské rozhranie systému Tritius porovnateľné s pôvodnými Windows aplikáciami ako v oblasti palety ovládacích prvkov, tak aj v  rýchlosti odozvy a celkového komfortu obsluhy. Touto vlastnosťou sa Tritius výrazne líši od jednoduchých bežne dostupných webových aplikácií.

Pri každodennej práci je komfort používateľského rozhrania kľúčovou vlastnosťou každého systému. Preto sme do Tritia implementovali aj pokročilé funkcie, ktoré sa štandardne vo webových aplikáciách neobjavujú – hlavne z dôvodu náročnosti ich implementácie. Systém podporuje klávesové skratky, pohyb pomocou klávesnice, rýchle dohľadávanie písaním hľadaného výrazu v tabuľkách a ďalšie.

Štruktúrovanosť

Systém Tritius je od začiatku navrhnutý pre prácu viacerých samostatných organizačných jednotiek v jednej databáze. Organizačnou jednotkou môže byť knižnica, alebo vo firemnej sfére pobočka či pracovisko. Umožňuje zdieľanie údajov všetkých organizačných jednotiek bez ohľadu na ich sídlo. 

Systém Tritius umožňuje používateľom jednoduchú prácu s vlastnými aj spoločnými dátami. Tzn. pracovať s vlastnými dátami bez obáv, že sú omylom dostupné niekomu inému alebo naopak ich jednoduché zdieľanie. Samozrejmosťou je aj vyhľadávanie a prezentácia všetkých uložených údajov spoločne alebo po jednotlivých organizačných celkoch (napr. knižniciach) tak, ako si budete želať.

Vďaka týmto prepracovaným vlastnostiam systému Tritius vzniká možnosť vytvárať konzorciá aj rôznorodých knižníc v určitom regióne (meste) tak, že všetky knižnice potom zdieľajú jeden spoločný systém. Vzniká komplexný katalóg regiónu a tak sa ponúkajú ďalšie možnosti:

 • zdieľanie bibliografických záznamov autorít a titulov dokumentov,
 • zdieľanie používateľských účtov = akceptácia spoločného preukazu čitateľov,
 • optimalizácia nákupu nového fondu kooperujúcích knižníc regiónu.

Tritius tiež významne uľahčuje správu a nastavovanie pomocou špeciálne vyvinutého nástroja umožňujúceho hiearchické nastavovanie. Každá skupina knižníc, knižnica, skupina použivateľov či dokonca použivateľ môže vybrané nastavenie zdieľať (dediť z nadradeného objektu) alebo mať upravené vlastné. Tento nástroj sme vyvinuli na základe mnohoročných skúseností s problematikou nastavovania evidenčných systémov pre viacero organizačných jednotiek.

Podpora štandardov

Našou snahou je umožniť a uľahčiť prepojenie a spoluprácu Tritia s okolitým  svetom - s ďalšími organizáciami i systémami. Vieme, akú dôležitú úlohu v tomto hrá podpora štandardov.

Podporujeme všetky moderné štandardy pre integráciu  s ďalšími systémami:

Našou dlhodobou snahou je uplatňovať medzinárodné knihovnicke štandardy čo najjednoduchšou formou, ktorá pomáha a vedie menej skúsených použivateľov.

Aktuálne systém priamo podporuje všetky hlavné knihovnícke štandardy:

Nový knihovnícky systém Tritius je nastavený na používanie interného formátu MARC21 s použitím katalogizačných pravidiel RDA predtým aj AARC2. Použitie iného formátu je ale iba vecou nastavenia systému a je možné definovať aj ľubovoľné iné MARC formáty.

Volitelne je možné použiť metódu FRBR pre kategorizáciu diel a sprehľadniť tak výsledky vyhľadávania z obsiahlych fondov viacerých knižníc uložených v spoločnom systéme. Pre dávkové odovzdávanie zaznamov je k dispozícii protokol OAI-PMH Tritius, obsahuje ako providera pre poskytovanie dát tak aj časť Harvester, ktorá umožňuje zber dát s možnosťou ich ďalej využívať v rôznych častiach systému.

Unicode

Vďaka podpore štandardu Unicode podporuje nový systém Tritius všetky existujúce národné abecedy, ktoré obsahujú viac ako 100 000 znakov.

Texty je možné písať v latinke, azbuke, štandardnou čínštinou a mnohými ďalšími abecedami. Pre ľahší zápis je k dispozícii virtuálna klávesnica na obrazovke s vami určenými znakmi. 

Ale podpora národných znakov sa neobmedzuje len na vkladanie textov, je premietnutá do celého systému - do všetkých výstupov a funkcií. Napríklad pre vyhľadávanie je možné nastaviť nahradzovanie ľubovoľného neštandardného znaku najpodobnejším štandardným znakom. Tritius tak umožní vyhľadávanie aj tým používateľom, ktorí nemajú možnosť určité znaky pri hľadaní zapisovať.

RFID technológia

Tritius je navrhnutý a optimalizovaný s ohľadom na nové technológie hromadného spracovania.

Na základe našich skúseností s prevádzkami využívajúcimi RFID technológie je nový modul výpožičného protokolu od začiatku vyvíjaný s možnosťou využitia technológie RFID čipov.

RFID čipy umožňujúce predovšetkým hromadné spracovanie položiek, teda načítanie  viacerých dokumentov súčasne. Nový systém Tritius umožňuje prehľadnou formou riešiť rôzne stavy dokumentov vyplývajúcich z tejto skutočnosti.

Systém obsahuje voliteľne podporu pre samoobslužné automaty na požičiavanie a vrátenie s využitím štandardných protokolov.

Platobná brána

Tritius umožňuje čitateľom platbu poplatkov online pomocou integrovanej platobnej brány.
 
Čitatelia môžu kedykoľvek a odkiaľkoľvek uhradiť rôzne poplatky (napr. predĺženie registrácie) a prípadné dlhy.
 
Integrovaná platobná brána umožňuje čitateľom štandardné platby kartou a tzv. platobným tlačidlom online platbu priamo cez internetové bankovníctvo najpoužívanejších bánk.
 
Pre knižnice sme s prevádzkovateľom platobnej brány GoPay predjednali výhodné podmienky. Knižnica vždy musí uzavrieť zmluvu s platobnou bránou. Viac informácií sa dozviete v našej dokumentácií k platobným bránam.

Popis modulov

Katalogizácia

Prvým krokom k vytvoreniu  elektronického katalógu je katalogizácia  titulu. Každý katalogizovaný objekt je zostavený z polí ako je názov, autor, dátum vydania atď. Tritius je navrhnutý v súlade so štandardom MARC21 a s pravidlami RDA alebo AACR2. Štandardne obsahuje Tritius kompletnú definíciu formátu MARC21 pre dokumenty i autority. Nič vám ale nebráni meniť tieto základné polia, ich vymazanie v prípade, ak ich  nepotrebujete, alebo vytvoriť  nové polia nad rámec štandardu MARC21.

Štandardnou súčasťou modulu katalogizácia je vstavaný Z39.50 pasívny klient.

Tritius ponúka preddefinované a prispôsobené formuláre pre tieto typy diel:

 • monografie,
 • AV média,
 • hudobniny,
 • periodiká,
 • analytické popisy článkov periodík.

Katalogizačné formuláre ponúkajú rad funkcií, ktoré vám uľahčia vkladanie záznamu:

 • každé pole obsahuje odbornú nápoveď vrátane príkladov,
 • pre uľahčenie vkladania údajov je systém vybavený osvedčenou technológiou slovníkov a tvorcov kódu,
 • novo definované polia môžu byť aj multimediálne (obrázok, zvuk, video, odkaz a pod.),
 • kedykoľvek počas katalogizácie je možné zobraziť bibliografický zápis ISBD vo forme katalogizačného lístka,
 • Tritius kontroluje, či používateľ vyplnil všetky povinné polia a či sú v správnom formáte,
 • medzi rôznymi záznamami je možné vytvárať väzby,
 • systém ukladá zväzkové údaje, ktoré sa môžu pre väčšie množstvo exemplárov ľahko kopírovať,
 • každý exemplár môže byť vybavený svojim čiarovým kódom pre automatizovaný výpožičný protokol a ostatné manipulácie s dokumentom.

Webový katalóg

Webový katalóg (OPAC 2.0) sprístupňuje vaše dáta používateľom a verejnosti. Je určený primárne pre neodbornú verejnosť.

Katalóg umožní vyhľadávať vo vašich zbierkach, triediť, radiť, exportovať, zdieľať na sociálnej sieti a mnoho ďalšieho.

Jednoduché vyhľadávanie je základnou a najdôležitejšou funkciou katalógu pre verejnosť.

Katalóg využíva moderné technológie, ktoré umožňujú veľmi rýchle a pritom kvalitné hľadanie na základe relevancie. Výsledky vyhľadávania sú zoradené podľa významnosti či dôležitosti vzhľadom k pôvodne zadanej otázke.


Kľúčové vlastnosti:
 • jednoduché používateľské vyhľadávanie,
 • výrazná prezentácia noviniek,
 • integrácia s verejnými databázami,
 • správa používateľského konta,
 • podpora tvorby používateľského obsahu a zdieľania,
 • moderný a prehľadný design.


Vlastnosti hľadania:

 • jednoduché hľadanie pre bežných používateľov (bez nutnosti určovania druhov údajov),
 • radenie výsledkov podľa relevancie (skóre, nakoľko otázka zodpovedá vyhľadanému dokumentu),
 • rezy (fazety), ktoré umožňujú jednoduché dohľadávanie - tzv. zoskupovanie výsledku,
 • široké možnosti nastavenia vyhľadávania (definícia váhy jednotlivých ukladaných údajov),
 • mrak najčastejšie hľadaných výrazov ako prezentácia trendov a inšpirácia pre ostatných,
 • používateľské RSS kanály - každú otázku je možné uložiť ako RSS.


Webový katalóg podporuje tvorbu používateľského obsahu a zdieľania informácií (Web 2.0):

 • zdieľanie na sociálnych sieťach (Facebook, Twitter a mnohé ďalšie),
 • hodnotenie formou hviezdičiek (možnosť globálneho zdieľania),
 • vkladanie recenzií (možnosť globálneho zdieľania),
 • hodnotenie používateľských recenzií..


Používatelia môžu oceniť pokročilú správu ich používateľského konta:

 • rezervácia,
 • osobná polička,
 • história výpožičiek,
 • používateľské nastavenie (preferovaný typ hľadania, farebná schéma).


Integrácia s ďalšími verejnými zdrojmi sprístupní používateľom viac informácií:

 • integrácia obálok kníh,
 • možnosť integrácie s ďalšími verejnými databázami.


Moderný a prehľadný design:

 • podpora mobilných zariadení (dynamické prispôsobenie na základe veľkosti zobrazovacieho zariadenia),
 • možnosť prepnutia spôsobu prezentácie výsledkov - zoznam, tabuľka.

Výpožičný protokol

Tento modul slúži pre evidenciu čitateľov, výpožičiek a poplatkov.

Modul umožňuje nie len požičiavať tituly čitateľom, ale vedie si aj kompletnú históriu všetkých výpožičiek, upomienok a poplatkov. Na základe zadaných pravidiel dokáže vypočítať výšku poplatkov za jednotlivé úkony, dĺžku predĺženia výpožičky (prolongáciu) alebo rozosielať upomienky. Medzi ďalšie funkcie modulu patria:

 • kategorizácie čitateľov,
 • podpora používateľského kreditu,
 • evidencia absenčných a prezenčných výpožičiek,
 • plná podpora čiarových kódov alebo RFID čipov,
 • plne konfigurovateľné výpočty všetkých poplatkov,
 • rezervácie titulov a exemplárov,
 • tlač upomienok a oznámení o rezerváciách (alebo ich odoslanie elektronickou poštou),
 • štatistiky výpožičiek (štatistický výkaz, denník, rebríčky najžiadanejších dokumentov a pod.),
 • prepracované tlačové výstupy (exporty),
 • podpora evidencie MVS,
 • po prihlásení do Katalógu si čitatelia môžu svoje čitateľské konto zobraziť.

MVS

MVS je medziknižničná výpožičná služba, kedy jedna knižnica požičiava zväzok inej knižnici.
 
Knižnica so systémom Tritius môže byť v úlohe žiadajúceho (žiada o požičanie zväzku z inej knižnice) alebo požičiavajúceho (vlastní požadovaný zväzok a ten požičiava). Pre tieto dva rôzne smery sa vytvárajú sprievodné dokumenty, tzv. žiadanky. Tritius podporuje príchodzie aj odchádzajúce MVS žiadanky, vrátane ich prehľadnej evidencie a automatického odosielania informácií emailom.

Výmenné súbory

Výmenné súbory slúžia na požičiavanie súboru diel medzi rôznymi knižnicami alebo medzi lokáciami jednej knižnice.
 
Špeciálny modul pre verejné knižnice, ktoré cirkulujú časť fondu na malých podriadených knižniciach vo svojom okolí. Modul umožňuje jednoduchú a presnú evidenciu výmenných súborov všetkých druhov dokumentov. Pri vytváraní súborov je možné s výhodou využiť technológiu čiarového kódu. Systém dovoľuje rezerváciu konkrétneho dokumentu pre konkrétnu knižnicu obvodu. Je možné evidenčne ľahko presúvať súbor z jednej knižnice do ďalšej. Modul je integrovaný do modulu výpožičný  protokol a podobne ako výpožičný protokol zachováva kompletnú históriu výpožičiek každej knihy, a umožňuje zobraziť históriu výpožičiek danej knižnice. Všetky potrebné zoznamy a prehľady je možné tlačiť.

Akvizícia

Akvizičný modul vám pomôže so získavaním nových dokumentov do zbierky.

Sám dokáže vyhľadávať požadované dokumenty (dezideráta) v internetových databázach vrátane nákupných cien. Medzi hlavné funkcie modulu patria:

 • používatelia môžu zadávať dezideráta priamo vo webovom katalógu,
 • pripravené objednávky je možné vytlačiť alebo odoslať elektronickou poštou,
 • čísla objednávok sú generované automaticky,
 • modul automaticky sleduje lehoty plnenia dodávok kvôli prípadným urgenciám,
 • kontrola stavu čerpania rozpočtov a ochrana proti jeho prekročeniu,
 • kontrola rozpočtov jednotlivých odberateľov a ich štatistiky,
 • evidencia dokladov: proformafaktúry, faktúry a dobropisy,
 • kompletná história každého objednaného titulu vrátane všetkých dokladov,
 • zjednodušená katalogizácia zakúpených titulov (sú využité informácie z objednávky).

Revízny modul

Pomocou tohoto modulu je možné urobiť fyzickú revíziu celého oddelenia veľmi rýchlo a presne.

Revízny modul je vhodný pre knižnice, ktoré majú spracovaný celý fond daného oddelenia a používajú najmenej 1/2 roka výpožičný protokol.

Výhodou je skutočnosť, že modul nekontroluje len prítomnosť knihy, ale môže kontrolovať aj jej správne umiestenie na regále. Výsledkom revízie je zoznam chýbajúcich kníh.

Medzi hlavné funkcie patrí:

 • kontrola prítomnosti dokumentu,
 • kontrola správneho umiestnenia dokumentu,
 • podpora čiarových kódov a RFID,
 • automatické odpisovanie dlhodobo nenájdených titulov.

K vykonaniu revízie máte možnosť zapožičať si tzv. revízne skenery, ktoré by mali mať dosah do všetkých kútov vašej knižnice.

Z39.50 pasívny klient

Pasívny klient protokolu Z39.50 je automatickou súčasťou modulu Katalogizácia, slúži k prehľadávaniu a získavaniu katalogizačných údajov zo vzdialených databáz.

Protokol Z39.50 slúži pre výmenu informácií o tituloch medzi knižnicami a ďalšími informačnými systémami.

Klient priamo vstavaný do Tritia umožňuje:

 • vyhľadávanie vo vzdialených Z39.50 serveroch tuzemských i zahraničných knižníc,
 • obsahuje možnosť preberania bibliografických a autoritných záznamov do katalogizácie.

Z39.50 aktívny klient

Aktívny klient protokolu Z39.50 slúži k odosielaniu údajov do vzdialených databáz.

Protokol Z39.50 slúži pre výmenu informácií o tituloch medzi knižnicami a ďalšími informačnými systémami.

Aktívny klient umožňuje:

 • posielanie návrhov nových autorít (osobných mien, korporácií, PH, ...) do Národní knihovny ČR,
 • realizáciu opráv už existujúcích autoritných záznamov a ich doplnkov,
 • dávkové aktualizácie autoritných záznamov v systéme knižnice podľa zmenových súborov.

Z39.50 Server

Z39.50 Server vystavuje fond vašej knižnice pomocou celosvetovo používaného komunikačného protokolu.

Protokol Z39.50 slúži pre výmenu informácií o tituloch medzi knižnicami a ďalšími informačnými systémami.

Využitie protokolu Z39.50 ponúka rad možností:

 • ostatné knižnice a informačné systémy vlastniace klienta Z39.50 môžu prehľadávať váš fond,
 • vyhľadané záznamy môžu sťahovať pre vlastnú potrebu,
 • Z39.50 server tiež môže zaistiť jednoduché a plnohodnotné zapojenie vašej  knižnice do JIB.

OAI Provider

Protokol OAI je určený, podobne ako Z39.50 k výmene informácií o zbierke medzi knižnicami alebo ďalšími informačnými systémami.

OAI provider implementovaný v systéme Tritius slúži na poskytovanie informácií ďalším systémom. Jeho hlavným rysom je komunikácia na základe odovzdávania zmien za určité obdobie.

Medzi hlavné vlastnosti OAI servera patrí:

 • umožňuje efektívne dotazovanie na zmeny v katalógu za posledné obdobie,
 • poskytované údaje môžu byť rozčlenené do skupín,
 • komunikácia prebieha cez štandardný HTTP protokol - je ľahké sa na systém pripojiť,
 • dáta sú poskytované vo formáte XML podľa MARC21 alebo UNIMARC,
 • pomocou tohto modulu je možné pravidelne a bezobslužne prispievať napr. aj do súborného katalógu,  ktorý buduje nadradená knižnica, organizácia,...