Open Tritius

Podporujeme myšlienku otvorených systémov. Tritius je otvorený systém umožňujúci napojenie na ďalšie systémy a zdroje údajov v rozsahu, ktorý často nie je obvyklý ani u Open Source systémov.

Myslíme si, že model kedy ručíme a garantujeme funkčnosť a kvalitu dohodnutých rozhraní aj v dlhom časovom období,  je najvýhodnejší pre všetky zainteresované  strany. Vyhneme sa tak situácii, kedy neštandardné a nezdokumentované napojenie prestane fungovať po nasadení novej verzie ľubovoľného systému v knižnici a za spôsobené problémy nie je nikto zodpovedný. Na druhú stranu systém neuzatvárame, dáta zákazníka chránime a je len na jeho vôli, ako s nimi naloží a komu ich sprístupní.

Open Tritius reprezentuje bohatú sadu funkcií a rozhraní určených pre komunikáciu a výmenu dát s jeho okolím, prípadne ďalšie nástroje, ktoré umožnia používateľovi systému úzke prepojenie s ďalšími systémami a zdrojmi dát.

Aktuálny stav súčastí sady Open Tritius:

Súčasť Stav
Tritius WS Beta verzia
Tritius Harvester Beta verzia
NCIP Hotovo
OAI Provider / Harverster  Hotovo
Z39.50 Server Hotovo
Z39.50 Klient Hotovo

Tritius WS

Modul moderných RESTových webových služieb, cez ktoré je možné volať vybrané funkcie Trítia vhodné pre prepojenie s ďalšími systémami. Ide predovšetkým o funkcie akvizície, katalogizácie, cirkulácie a štatistík. Predpokladáme využitie napríklad pri tvorbe centrálnych portálov knižníc.

Stručný prehľad podporovaných oblastí:

  • Cirkulácia: realizácia výpožičiek, vrátenie, predĺženie dokumentov (umožňuje napr. predĺženie z externých IS ako je CPK), ...
  • Akvizícia: zistenie stavu počtu exemplárov vrátane objednávok na základe ISBN diela, prepojenie so systémami zmluvných dodávateľov obsahu a fyzických dokumentov, ...
  • Katalogizácia: uloženie diela na základe XML setu, návrat ID diela, zdieľanie záznamov - napr. študentských prác s ďalšími IS univerzít, ...
  • Webový katalóg: pridanie diela do obľúbených položiek na základe ID diela a ďalšie API rozhranie pre webové portály, ...

Tritius Harvester

Modul zaisťujúci automatické sťahovanie a indexovanie záznamov z ľubovoľných vzdialených zdrojov.

Pomocou konfigurácie je možné ľahko začleniť nový zdroj, ktorý sa po zbere a indexácii metadát stane súčasťou výsledkov vyhľadávania vo webovom katalógu Tritius.

NCIP

Modul zaisťujúci podporu medzinárodného komunikačného protokolu NCIP vhodný najmä pre samoobslužné zariadenia typu SelfCheck.

Zároveň predstavuje štandardné rozhranie pre získavanie online údajov zo systému Tritius (napr. o dostupnosti dokumentov knižnice). Umožňuje volať niektoré aktívne operácie systému štandardnou cestou popísanou v tejto medzinárodnej norme.