Vízia

Tritius spája čitateľov, knižnice a poskytovateľov obsahu tak, aby čo najlepšie podporil transformáciu knižníc na kultúrne centrá, s cieľom postupného zvyšovania informačnej gramotnosti celej spoločnosti.

Knižnice už neslúžia len k prostému získavaniu informácií a moderné knižnice sú si toho veľmi dobre vedomé. Knižnice sa stávajú vzdelávacími a kultúrnymi centrami pre stretávanie sa ľudí s túžbou po celoživotnom vzdelávaní. Čitatelia knižníc sú zapojení do tvorby obsahu a knižnica je skôr v úlohe moderátora.

Rola knižnice

Rola knižnice v informačnej spoločnosti sa významne posúva od jednoduchého poskytovania informácií na poskytovanie dôveryhodných informácií, ich "prežitku", spoločnému zdieľaniu a diskusii. Informácie sú väčšinou ľahko dostupné a čitatelia na ich získavanie často knižnicu nepotrebujú, ale knižnica je stále miestom, ktoré ponúka jedinečné výhody.

Tritius je systém, ktorý je pripravený novú rolu knižnice podporiť v týchto oblastiach:

  1. Knižnica je sprostredkovateľ informačnej gramotnosti.
  2. Knižnica je sprostredkovateľ "prežitku" informácií.
  3. Knižnica je sprostredkovateľ dôveryhodných informácií.
  4. Knižnica je sprostredkovateľ miesta na stretávanie a zdieľanie.

Na podporu týchto rolí knižnice pripravujeme úplne nové moduly a funkcie systému, na ktoré sa už môžete teraz tešiť.